Voor wie?

Sport- en beweegaanbieders en andere (maatschappelijke) organisaties, zoals onderwijs, zorg, welzijn etc. kunnen een bijdrage uit de subsidieregeling ontvangen voor nieuw sport- en beweegaanbod of uitbreiding/verbetering van het bestaande aanbod.

Waar moet een activiteit aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de activiteit aan een aantal voorwaarden/criteria voldoen zoals:

  • De aanvrager is een in Amstelveense gevestigde (sport- en beweeg)organisatie
  • De activiteit dient aan te sluiten bij tenminste één van de vier thema’s uit het Lokaal Sportakkoord ‘Inclusief sporten en bewegen’, ‘Van jongs af aan vaardig in beweging’, ‘Vitale aanbieders’ en ‘Positieve sportcultuur’.
  • Er moet sprake zijn van een samenwerking tussen minimaal twee Amstelveense organisaties, waarvan er minimaal één sportaanbieder (uit een andere tak van sport) is.
  • Het gaat om nieuw sport- en beweegaanbod of een uitbreiding/verbetering van het bestaande aanbod
    Er moet duidelijk gemaakt worden hoe de activiteit in de toekomst vervolg krijgt en wat er nodig is voor dat vervolg.