Aanvragen 2021

 • Amstelveens Wandelplan
  Het doel van het wandelplan is om mensen die nog niet structureel bewegen aan het wandelen krijgen. De eerste 4 keer is dit onder begeleiding van zorgverleners. Na 4 weken gaat de buurtsportcoach van AmstelveenSport samen met de deelnemer op zoek naar een passende wandelgroep of andere activiteit in Amstelveen.
  Meer informatie: b.raijmakers@amstellandzorg.nl

 • MQ Scan
  Motoriek speelt een cruciale rol in de gezondheid van kinderen. De MQ Scan meet op een unieke methode de motorische ontwikkeling van kinderen. In 2021 zijn op 15 Amstelveense  basisscholen de MQ Scan afgenomen en blijkt uit de resultaten dat 24% van de Amstelveense kinderen tot en met 12 jaar onder gemiddeld scoort op motorische vaardigheden.

 • Naschoolse Multisport Plus
  Als een kind onder gemiddeld scoort op de MQ Scan kan hij/zij zich aanmelden bij de gratis  Naschoolse Multisport Plus lessen. Dit zijn ‘bijlessen’ gym. Om het laagdrempelig te houden wordt er zoveel mogelijk geprobeerd om scholen en vakdocenten hiervoor in te zetten. Binnenkort wordt er op 5 locaties gestart met de naschoolse multisport lessen.
  Voor meer informatie kunt u terecht bij AmstelveenSport
  Meer informatie: beweegcoach@amstelveensport.nl

 • Hockey voor Iedereen
  Iedereen moet kunnen hockeyen en Hockey voor Iedereen zet zich in om hockey toegankelijker te maken voor alle kinderen in Amstelveen. Hockey voor Iedereen probeert door middel van clinics tijdens gymles, 2 naschoolse lessen en 4 lessen bij de hockeyvereniging kinderen te enthousiasmeren om lid te worden bij de hockeyvereniging. Hockey voor Iedereen helpt kinderen ook aan (gebruikte) materialen en indien nodig ook aan subsidiemogelijkheden voor bijvoorbeeld het lidmaatschap.
  Voor meer informatie; hockeyvooriedereen@gmail.com

 • Young Leaders Program
  10 gemotiveerde Amstelveense jongeren zijn opgeleid om meer activiteiten in de wijk te organiseren. Deze jongeren worden nu ingezet om binnen MBCA 3×3 basketbal te promoten en op deze manier meer Amstelveners te enthousiasmeren voor basketbal.

 • Capoeira
  Door middel van workshops en naschoolse activiteiten probeert Studio Capoeira meer kinderen te enthousiasmeren voor capoeira. Eén keer per jaar verzorgen zij een groot evenement voor alle geinteresseerde Amstelveners.
  www.studiocapoeira.nl

 • Inspiratiesessies docenten MBvO
  Twee maal per jaar worden er inspiratiesessies georganiseerd voor MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) docenten. Tijdens deze sessies wordt er een afwisselend en breed programma aangeboden die aansluit op MBvO, de doelgroep en de actualiteit. Het is gericht op het verbreden van de kennis om deze specifieke doelgroep les te geven.
  Meer informatie:

 • Streetdance in een bijzonder jasje
  Buenting Sport en de Schakel zijn een bijzondere activiteit gestart voor mensen met een verstandelijke beperking. De Schakel wil voor haar deelnemers nieuwe, uitdagende en meer eigentijdse vormen van bewegen gaan organiseren. Samen met Buenting Sport zijn zij een samenwerking aangegaan en zijn ze gestart met een streetdance groep.
  Meer informatie: hvdkooij@ziggo.nl

 • Thé Dansant voor eenzame ouderen
  Dansschool Mittelmeijer en Stichting Rolstoeldansen Amstelveen hebben de handen ineengeslagen om voor eenzame ouderen en mensen met een beperking een fijne middag te bezorgen met als thema “Thé Dansant”. De intentie is om dit om de 3 maanden te herhalen.
  Meer informatie: c.vanhugten@freeler.nl

 • Oldstars Tennis)
  Deze spelvorm van tennis geeft de ouderen doelgroep langer de kans om in aangepaste vorm te blijven tennissen en mee te blijven doen in de sociale context van de vereniging.
  Iedere donderdagochtend zal er door een vaste trainer een training worden verzorgd waarna er gespeeld kan worden met de aangepaste regels.
  Meer info: secretaris@ltcstartbaan.nl

 • 3×3 basketbal Indoor
  MBCA organiseert op woensdag en zondag instuifactiviteiten 3×3 basketbal voor jeugd vanaf de leeftijd van 13 jaar (6-12 jaar kan op zaterdag naar de BBCool) en senioren. Hierbij hoeft niet gekozen te worden voor een lidmaatschap.
  Meer info: david@mbca.nl

 • Amstelveen Schaakt!
  Schaakvereniging Pegasus Amstelveen wil het schaken toegankelijker maken door publieke locaties in Amstelveen gratis te voorzien van een schaakspel. 35 restaurants en cafes worden voorzien van een schaakspel, ook andere locaties (o.a. onderwijs, wijkcentra, sportverenigingen) willen ze voorzien van een schaakspel.
  Meer info: timvanmotman@gmail.com

 • Kwiek route Westwijk
  Door middel van de Kwiekroute willen we meer Amstelveners in beweging krijgen. De Kwiekroute maakt gebruik van bestaande toestellen en straatmeubilair. Doordat er actief wordt bewogen in de wijk is het zichtbaar voor vele omwonende, naast het sporten en bewegen ontstaat er ook ruimte voor ontmoeting. Iedereen kan op zijn eigen niveau werken aan balans, kracht en uithoudingsvermogen. De eerste Kwiekroute zal in 2022 in Westwijk gerealiseerd worden.
  Meer info:e.bickel@onstweedethuis.nl