Nieuwe subsidieronde Sportakkoord Amstelveen geopend

Amstelveense sport- en beweegaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten

Sport- en beweegaanbieders in Amstelveen die ideeën hebben voor activiteiten om inwoners van Amstelveen (meer) aan het bewegen te krijgen, kunnen daarvoor tot 11 maart 2022 een subsidieaanvraag doen bij de coördinator van het Sportakkoord Amstelveen. Vorig jaar was deze mogelijkheid er ook al, maar voor dit jaar is er een nieuw uitvoeringsbudget beschikbaar.

De subsidieregeling hoort bij het lokaal Sportakkoord (www.sportakkoordamstelveen.nl) dat in oktober 2019 is ondertekend door de gemeente en diverse Amstelveense sport- en beweegaanbieders. Het gaat om bijdragen van maximaal €2.500, bedoeld voor sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders. Van de eerdere regelingen werd o.a. al gebruikt door Basketbalvereniging MBCA, AmstelveenSport, Hockey voor Iedereen, schaakvereniging Pegasus en Stichting rolstoeldansen Amstelveen.

Alle aanvragen worden voor 1 april 2022 beoordeeld door het bestuur van het Sportakkoord Amstelveen. Uiterlijk 8 april 2022 krijgen de aanvragers bericht of de subsidieaanvraag voor hun idee is goedgekeurd.

Voor meer informatie met betrekking tot de subsidieaanvraag en aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen, kan je kijken op https://www.sportakkoordamstelveen.nl/aanvragen/ 

Alle aanvragen kunnen gemaild worden naar de coördinator Sportakkoord Amstelveen, Joris van Soerland (j.vansoerland@amstelveensport.nl)