Aanvragen subsidieregeling

Waar moet een activiteit aan voldoen?

Sport- en beweegaanbieders en andere (maatschappelijke) organisaties, zoals zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen kunnen een bijdrage uit het uitvoeringsbudget ontvangen voor nieuw sport- en beweegaanbod of uitbreiding/verbetering van het bestaande aanbod.

Het beschikbare uitvoeringsbudget voor 2023 is € 54.000

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient de aanvraag aan een aantal voorwaarden en criteria te voldoen zoals:

 • Aanvrager dient een in Amstelveen gevestigde organisatie te zijn
 • De activiteit dient aan te sluiten bij tenminste één van de vier thema’s uit het Sportakkoord Amstelveen, Inclusief sporten en bewegen, Van jongs af aan vaardig in bewegen, Vitale sportaanbieders, Positieve sportcultuur
 • Er dient sprake te zijn van een samenwerking tussen minimaal twee Amstelveense organisaties, waarvan minimaal één sportaanbieder uit een andere tak van sport dient te komen
 • Het dient te gaan over nieuw sport- en beweegaanbod of een uitbreiding/verbetering van bestaand aanbod
 • Er dient duidelijk gemaakt te worden hoe de activiteit in de toekomst vervolg krijgt en wat er nodig is voor dat vervolg
 • Per aanvraag wordt maximaal €2.500 ter ondersteuning beschikbaar gesteld
 • De aanvrager dient te zorgen voor cofinanciering d.m.v. financiële bijdrage of bijdrage in natura (diensten/goederen)

Organisaties kunnen gedurende het hele jaar hun aanvraag indienen.

Alle aanvragen dienen te voldoen aan de voorwaarden en de opgestelde spelregels.

Als de aanvraag ontvangen is, streeft het kernteam ernaar om binnen 15 werkdagen de aanvraag te beoordelen en te communiceren met de hoofdaanvrager.

Alle aanvragen kunnen ingediend worden door het aanvraagformulier  in te vullen en te mailen naar coördinator Sportakkoord Amstelveen, Joris van Soerland (j.vansoerland@amstelveensport.nl)

 

Kernteam

Het kernteam is een vertegenwoordigimg van het Amstelveens sport- en beweeglandschap bestaande uit afvaardigingen van sport- en beweegorganisaties, onderwijs, zorg, welzijn en de gemeente. De leden van het kernteam zijn vanuit hun passie en/of werk betrokken bij het realiseren van de ambitie om voor alle Amstelveners een leven lang optimaal en passend sport en bewegen in Amstelveen mogelijk te maken.

De leden van het kernteam zijn:

 • Joris van Soerland – Coördinator Sportakkoord Amstelveen
 • Sonja Broersma – Afvaardiging Gemeente Amstelveen
 • Jan Bolt – Afvaardiging Sport
 • Monique Strack van Schijndel – Afvaardiging Welzijn
 • Robert Aartse – Afvaardiging Onderwijs

Hoofdtaken van het kernteam

 • Aansturing op de 4 ambities en realisatie van de doelen
 • Bewaken en monitoren van het uitvoeringsbudget dat gekoppeld is aan het Sportakkoord
 • Voortgang bewaken van werkgroepen, initiatieven en activiteiten die gekoppeld zijn aan het Sportakkoord
 • Ondersteuning bieden aan sport- en beweegaanbieders m.b.t. verbindingen leggen met mogelijke samenwerkende organisaties