Aanvragen subsidieregeling Lokaal Sportakkoord

In 2021 is de eerste subsidieronde net afgesloten en worden de subsidieaanvragers op korte termijn geinformeerd. Later dit jaar is er nog één mogelijkheid tot het indienen van subsidieaanvragen.

De tweede aanvraagronde is van 1 juli tot 14 augustus 2021. Organisaties kunnen in deze periode hun aanvraag indienen. (uitvoering van de projecten is vanaf september 2021). Alle aanvragen dienen te voldoen aan de opgestelde spelregels
Aanvragen kunnen ingediend worden door het aanvraagformulier in te vullen en te versturen of mailen naar de coördinator Lokaal Sportakkoord: [email protected] 
Een beschrijving van de activiteit (max. 2 pagina’s) net als een begroting dienen toegevoegd te zijn aan het aanvraagformulier.  

Toekenning subsidieregeling Lokaal Sportakkoord

Na de sluitingsdatum zal het kernteam (bestuur) alle aanvragen beoordelen en kiest vervolgens de meest kansrijke initiatieven. Het kernteam is samengesteld uit vertegenwoordigers van sportorganisaties, maatschappelijke instellingen, onderwijs en de gemeente. We streven ernaar om uiterlijk binnen twee weken na sluitingsdatum per mail een terugkoppeling te geven.
Als uw subsidieaanvraag (gedeeltelijk) is toegekend, dient u tussentijds (indien gevraagd door kernteam of coördinator) of na afloop van het project verantwoording af te leggen aan het kernteam over de besteding van de door u ontvangen subsidie en de (voortgang van) de gestelde doelen.

 

Verbinden aan Lokaal Sportakkoord

Alle (sport- & beweeg) organisaties die zich aansluiten bij het Lokaal Sportakkoord Amstelveen, worden erop gewezen dat dit niet vrijblijvend is. Meedoen betekent dat er ook wat van hen verwacht wordt. Los van betrokkenheid bij de specifieke doelen van het Lokaal Sportakkoord, wordt verwacht dat zij zich inzetten voor de ambities die in het Lokaal Sportakkoord Amstelveen zijn beschreven.

Overzicht van de eerste aanvragen

ProjectnaamHoofdaanvragerSamenwerkende organisatiesThemaInfo
Amstelveen WandelplanStichting Amstelland ZorgAV Startbaan
GLI Coaches
Participe Amstelland
AmstelveenSport
Inclusief sporten en bewegen
- Senioren in beweging
CapoeiraStudio CapoeiraKindercampus King
AmstelveenSpot
Van jongs af aan vaardig in bewegenhttp://www.studiocapoeira.nl/
Deskundigheidsbevordering docenten MBVOParticipe AmstellandAmstelveenSportInclusief sporten en bewegen
- senioren in beweging
Naschoolse Multisport plusAmstelveenSportWillem Alexander school
De Bloeiwijzer
Palet-Zuid
Van jongs af aan vaardig in bewegenwww.amstelveensport.nl
[email protected]
Hockey voor IedereenHockey voor IedereenHockeyvereniging HICInclusief sporten en bewegen
- Bewegen voor mensen in armoede
https://www.hockeyvooriedereen.info/
Young 3x3 leaders AmstelveenMBCA3x3 UnitesVitale sportaanbiedershttps://www.mbca.nl
Streetdance in een bijzonder jasjeVrijetijdsvereniging De SchakelBuenting SportInclusief sporten en bewegen
- Structureel aanbod aangepast sporten
https://www.deschakelamstelveen.nl/activiteit_dbc.htm