Als sport- en beweegaanbieder of andere (maatschappelijke) organisatie wilt u graag activiteiten organiseren die bijdragen aan een vitaal sport- en beweegklimaat in de gemeente Amstelveen. Om u hierbij te helpen kent de gemeente Amstelveen de subsidieregeling sportakkoord Amstelveen.

De subsidie komt voort uit het Lokale Sportakkoord dat op 6 oktober 2020 is ondertekend door de gemeente en diverse lokale organisaties die zich bezighouden met sport en beweging. In dit akkoord zijn gezamenlijke ambities en afspraken vastgelegd om het lokale sport- en beweegklimaat te versterken.

Om deze ambitie te verwezenlijken worden er vanuit vier thema’s in totaal acht projecten gestart.

 

De gezamenlijke ambitie is:


“Een leven lang optimaal en passend sport en bewegen voor alle Amstelveners in Amstelveen mogelijk maken”

Thema: Inclusief sporten en bewegen

1. Senioren in beweging

2. Bewegen voor mensen in armoede

3. Nieuwe inwoners in beweging

4. Structureel aanbod aangepast sporten

Thema: Van jongs af aan vaardig in bewegen

5. MQ-scan en beweegprogramma

Thema: Vitale aanbieders

6. Athletic Skills Model (ASM)

7. Young Leaders Program

Thema: Positieve sportcultuur


8. Veilig sportklimaat voor iedereen

Uitvoeringsbudget

De regeling geldt voor 2020, 2021 en 2022. Jaarlijks is er €50.000 beschikbaar. Het kernteam zal het bedrag van €50.000 zoveel mogelijk over meerdere activiteiten/projecten verdelen. Voor 2021 heeft de overheid het uitvoeringsbudget verdubbeld, dit betekent dat er voor dit jaar €100.000 budget beschikbaar is.