Sport verenigt Amstelveen!

De ambitie van het Sportakkoord Amstelveen is om voor alle Amstelveners een leven lang een optimaal en passend sport en bewegen in Amstelveen mogelijk te maken.

Sporten is een eerste levensbehoefte. Het is niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor de mentale gezondheid en sociale contacten. Of het nu in de buitenlucht is, in het zwembad of in de sportzaal. Wat is leuker dan samen met vrienden, vriendinnen of teamgenoten lekker actief te zijn?
Sporten verbindt. Het is dus enorm belangrijk dat iedereen in de gelegenheid is om te bewegen. Ongeacht wie je bent, wat de financiële situatie is of waar iemand vandaan komt; iedereen moet mee kunnen doen.

 

Om de ambitie te verwezenlijken wordt er vanuit vier thema’s gewerkt

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Vitale aanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen

In het Sportakkoord Amstelveen hebben de gemeente Amstelveen, AmstelveenSport, sport- en beweegaanbieders en andere Amstelveense maatschappelijke organisaties uit onderwijs, zorg en welzijn samen afspraken gemaakt over ambities en projecten gericht op een positieve en duurzame sportomgeving, waar iedereen kan meedoen en zich veilig voelt.

Het sportakkoord Amstelveen verbindt mensen en organisaties in Amstelveen en zet aan tot lokale samenwerking en uitvoering. Daarnaast beoogt het sportakkoord te inspireren, te prikkelen en uit te dagen.